příspěvková organizace Ministerstva kultury

doprovodné programy

ŘEMESLO JAK VYŠITÉ

Doprovodný program trvající po dobu výstavy

(do 8. 4. 2018)

Určeno pro: žáky ZŠ, studenty SŠ, děti MŠ

Délka programu: 45–90 min.

Cena programu: 20,- Kč za žáka / studenta / ped. doprovod zdarma


více informací

S MUZEEM NA VÝLET

Komentovaný výlet po Moravských Kopanicích.

Sezónní program: květen, červen, září

Určeno pro: ZŠ, SŠ

Cena: 30,-Kč za žáka / studenta – ped. doprovod zdarma


více informací

KOMENSKÉHO ORBIS PICTUS

Celoroční program.

Určeno pro: žáky ZŠ a studenty SŠ

Délka programu: 45 min.

Vstupné: 10,- Kč za žáka / studenta / ped. doprovod zdarma


více informací

PUTOVÁNÍ HISTORÍÍ KRÁLOVSKÉHO MĚSTA

Celoroční program.

Určeno pro žáky ZŠ

Délka programu: 60 - 90 min.

Vstupné: 15 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma


více informací

NÁRODOPISNÁ TRUHLICE

Celoroční program.

Určeno pro žáky ZŠ

Délka programu: 45 - 60 min.

Vstupné: 10 Kč za žáka / ped. doprovod zdarma


více informací

U VLČNOVSKÉHO SEDLÁKA

Určeno pro: děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ

Sezónní program: květen, červen, září, říjen

Délka programu: 60 - 90 min.

Cena: 20,-Kč za žáka / studenta / ped. doprovod  a děti z MŠ zdarma


více informacíO S L A V M E  SPOLEČNÉ STOLETÍ

spolecnestoleti.cz

czechandslovakcentury.com

 

OTEVŘENÁ  V Ý S T A V A (do 8. 4. 2018):

v muzeu / Uherský Brod

 

OTEVŘENÁ  V Ý S T A V A  (do 28. 2. 2018):

Nizozemsko / Naarden

NOVÁ  K N I H A:

[2. doplněné vydání – od března 2018]


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

 

měsíční pozvánky 2018:

LEDEN, ÚNOR


info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program


Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
MusaionfilmYouTube

 

Veř. zakázky – NEN

 

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999