příspěvková organizace Ministerstva kultury

Přijďte na svatbu! 2013 – Hanácká svatbaATRIUM MUZEA, SOBOTA 1. ČERVNA 2013, 19.00
v rámci Festivalu muzejních nocí 2013


vstupné dobrovolné

Na vědomost se všeckém dává,
že poctivé mládenec František Vémola z Onic
a ctná panna Anna Řezničková z Lôběnic
ôminilê si svuj stav panenské proměnit
a do stavô manželskyho stópit.

Stane se tak v sobotô 1. června tehoto rokô
v sedn hodin večir
v areálô muzea Jana Ámosa Komenskyho v Uherskym Brodo.

Zkazôjó vám oni, abêste se za ně nestêdělê,
ale abêste tak laskavi a ôctivi k nim bêlê
a k potvrzeni té sedmé svátosti stavô manželskyho
za hodnověrny svědkê se dostavilê.

A potom takê na posezeni a mali občerstveni
za vzácny hostê bêlê.

Za to mê Hanáci vás pěkně jejich minem prosimê a zvemê.účinkující soubory:
Hanácký soubor písní a tanců Klas (Kralice na Hané)
Folklórní soubor Haná (Velká Bystřice)
Záhorská muzika (ZUŠ Iši Krejčího Olomouc)
Hanácký mužský sbor Rovina (Olomouc)HANÁCKÁ SVATBA

I když šlo mnohdy především o spojování rodinných majetků, zachování rodu a upevnění postavení v obci, byla svatba jednou z nejvýznamnějších a nejokázalejších událostí v životě Hanáků. Ne při každém zvyku či obřadu se jevila hanácká povaha a nátura tak rázovitě, jako zrovna o svatbách. Bohatství sedláků na Hané bylo pověstné a o to víc se chtěl každý z nich ukázat, když provdával svoji dceru nebo syna.

Že byla hanácká svatba skutečně něčím mimořádným, to potvrzuje i zájem o její předvedení na Národopisné výstavě českoslovanské pořádané v roce 1895 v Praze.

Předvedení „Hanácké svajby“ v našem provedení je postaveno na třech pilířích lidového projevu: písni, kroji a nářečí.

Lidové písně, které pocházejí převážně ze sbírky Fr. Sušila, budou předvedeny ve vícehlasé úpravě. Tyto starobylé písně postupem času upadly v zapomnění a byly překryty v pozdější době novou, moderní tvorbou, která přišla na Hanou spolu s nástupem dechové hudby. Tyto písně zazní v podání mužského a ženského pěveckého sboru. Spolu s hudebním doprovodem Záhorské muziky se pokusí vytvořit iluzi lidové písňové a nástrojové tvorby a její interpretace tak, jak zřejmě vypadala v 18. století na Hané.

Kroje, které budou mít svatebčané na sobě, pocházejí z blaťácké oblasti Hané – to jest její severní části. Samotnému provedení „Hanácké svajby“ bude předcházet přehlídka účinkujících a současně představení jejich krojů s krátkým komentářem. Diváci tak budou mít možnost seznámit se s různorodostí hanáckého kroje v rámci jedné oblasti Hané.

Hanácké nářečí, jako regionální dorozumívací prostředek jeho obyvatel, dodnes živý a v řadě vesnic naprosto běžný, přesto svérázný a typický pro danou oblast, zazní v plné své šíři a starobylé kráse nejen z úst řečníků a mluvčích, reprodukujících staré dochované svatební proslovy, které se tradovaly a dědily ústním i písemném podáním.

Dalším atributem hanácké svatby je svatební koláč, který symbolizoval bohatost nevěsty a současně i celé Hané. Býval sestaven z několika set různých ptáčků, kohoutků, holubiček a dalších figurek upečených z těsta, ozdobených pentličkami a zelenými ratolestmi, zapíchaných na kratších či delších špejlích do velké buchty. Především na svatbách se projevovala pravá nátura Hanáků: veselost, bodrost, rozvážnost, pohostinnost, jak lze ostatně vyčíst z Riegrova slovníku naučného, kde pod heslem O Hané a Hanácích stojí:

„Obyvatelé této žírné krajiny slují Hanáci, pro bodrost mysli a veselost na Moravě na slovo vzatí, čistota domův jejich jest chvalně známa a pohostinství pravé staroslovanské. ……..Dobrý výnos jich polí plodí v nich bezpříkladnou vtipnost, která v nouzi nikdy původu nemá a protož hanácké vtipy pro jadrnost a originálnost na Moravě velmi oblíbeny jsou. ……..Mezi všemi slovanskými plemeny na Moravě jsou Hanáci nejjadrnější a nejbystřejší lid, převyšující moravské Čechy.“

Po zdavkách se přijelo z kostela na žebřinovém voze taženém šestispřežím (tak prý jezdíval jen olomoucký knížepán a hanácká nevěsta). Šestispřeží se zřejmě diváci nedočkají, ale vůz tažený koňským spřežením, na kterém pojede nevěsta s ženichem a dalšími svatebčany vám připravíme, stejně jako bohaté pohoštění.

Přijměte naše srdečné pozvání a staňte se na chvíli účastníky nevšední události. Přijďte se podívat na oživlou krásu Hané a její bohatost, která se nám dochovala už jen ve vzpomínkách pamětníků, či v zápisech starých kronik. Přijďte se zaposlouchat do melodií písní, zapadlých v nejstarších písňových sbírkách. Stanete se součástí mizejícího světa.

MUZEUM JE V RÁMCI FESTIVALU MUZEJNÍCH NOCÍ OTEVŘENO DO 23.00 HODIN

Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a     –     o  t  e  v  ř  e  n  a   (út–so)

 

NOVÁ KNIHA

„UHERSKÝ BROD 1918–1938“

NOVÁ KNIHA

„KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

PŘEHLÍDKA MUZEJNÍCH FILMŮ

„MUSAIONFILM 2019“

VÍTĚZNÝ PROJEKT

„ŘEMESLO JAK VYŠITÉ“


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2019:

KVĚTEN, ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999