příspěvková organizace Ministerstva kultury

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Muzea Jana Amose Komenského V Uherském Brodě

(aktualizace: 12. 3. 2018)

 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

příspěvková organizace zřízená MK ČR, č. j. 17.466/2000, ze dne 27. 12. 2000

zastoupená ředitelem Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.

Přemysla Otakara II. 37

688 12 Uherský Brod

IČO: 00092142

bankovní účet: ČNB, 10006-36038721/0710

 

BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ65 0710 0100 0600 3603 821

adresa pobočky České národní banky v Brně (ČNB): Rooseveltova 18, 601 10 Brno


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a     –     o  t  e  v  ř  e  n  a   (út–so)

 

NOVÁ KNIHA

„UHERSKÝ BROD 1918–1938“

NOVÁ KNIHA

„KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

PŘEHLÍDKA MUZEJNÍCH FILMŮ

„MUSAIONFILM 2019“

VÍTĚZNÝ PROJEKT

„ŘEMESLO JAK VYŠITÉ“


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2019:

KVĚTEN, ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999