příspěvková organizace Ministerstva kultury

Contacts to the Staff members
DIRECTORDIRECTOR′S OFFICEDEPARTMENT OF COMENIOLOGY

DEPARTMENT

OF COLLECTION MANAGEMENT

DEPARTMENT OF OPERATION

AND MAINTENANCE

ECONOMIC

DEPARTMENT

 

DIRECTOR OF THE MUSEUM

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.

+420 572 632 288, extension 211

vaskovych@mjakub.cz

 

 

DIRECTOR’S OFFICE

Ludmila Vintrová

Assistant

+420 572 632 288

vintrova@mjakub.cz

 

Mgr. Marie Kadlčíková

Administrator of the audio-visual programs

+420 572 632 288, extension 203

kadlcikova@mjakub.cz

 

Robert Provodovský

Production, program and cultural-educational worker

572 632 288 linka 203

provodovsky@mjakub.cz

 

Alexandra Haluzová

Artist

+420 572 632 288, extension 219

haluzova@mjakub.cz

 

Ing. Halina Trsková

Internal auditor

 

 

DEPARTMENT OF COMENIOLOGY

Mgr. Petr Zemek, Th.D.

Comeniologist

Head of department

Deputy director

+420 572 632 288, extension 221, GSM: +420 731 350 719

zemek@mjakub.cz

 

Bc. Lenka Pospíšilová

Comeniologist

Custodian of collections

572 632 288 linka 208

pospisilova@mjakub.cz

 

Mgr. Aleš Kapsa

PR manager

+420 572 632 288, extension 215

kapsa@mjakub.cz

 

Magdaléna Ďurďová

Librarian

+420 572 632 288, extension 200

durdova@mjakub.cz

 

 

DEPARTMENT OF COLLECTION MANAGEMENT

Mgr. Radek Tomeček

Archivist

Head of department

+420 572 632 288, extension 232

tomecek@mjakub.cz

 

Jan Gazdík

Conservator

+420 572 632 288, extension 220

gazdik@mjakub.cz

 

Martina Trousilová

Photo archive documentalist

572 632 288 linka 232

trousilova@mjakub.cz

 

Veronika Provodovská

Custodian of collections

+420 572 632 288, extension 203

provodovska@mjakub.cz

 

Petra Červíková

Custodian of non-collection fonds KLOA and Comeniological documentation

+420 632 288, extension 215

cervikova@mjakub.cz

 

 

DEPARTMENT OF OPERATION & MAINTENANCE

Ing. Miroslav Seidl

Investment clerk

Head of department

+420 572 632 288, extension 225

seidl@mjakub.cz

 

Dana Uliánová

Box-office attendant

+420 572 632 288, extension 201

pokladna@mjakub.cz

 

Beata Novotná

Guide

+420 572 632 288, extension 201

 

Jindřiška Vítková

Cleaning lady

+420 572 632 288, extension 201

 

Zdeněk Zlámalík

Caretaker

+420 572 632 288, extension 234

 

 

ECONOMIC DEPARTMENT

Alena Vrbová

Economist

Head of department

+420 572 632 288, extension 207

vrbova@mjakub.cz

 

Silvie Ondrová

Payroll clerk

+420 572 632 288, extension 209

ondrova@mjakub.cz

Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a     –     o  t  e  v  ř  e  n  a   (út–so)

 

NOVÁ KNIHA

„UHERSKÝ BROD 1918–1938“

NOVÁ KNIHA

„KOMENSKÝ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ“

PŘEHLÍDKA MUZEJNÍCH FILMŮ

„MUSAIONFILM 2019“

VÍTĚZNÝ PROJEKT

„ŘEMESLO JAK VYŠITÉ“


kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2019:

KVĚTEN, ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

 

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999